watermelon

Patīkami saņemt pateicību no VID

05/06/2017

VID pateicas uzņēmumiem, kuri veikuši ievērojamas iemaksas valsts budžetā.

Mums ir prieks par to, ka esam Latvijas bagātība, spēks un paraugs tam, kā godprātīgi veidot un attīstīt uzņēmējdarbību.

SIA WATERMELON ir viens no 2574 uzņēmumiem, kuri 2016. gadā ir izpildījuši 3 kritērijus:

1. Iemaksāti valsts budžetā vismaz 100 000 EURO;
2. Darba algas vismaz 70% no nozares vidējās algas;
3. Pēdējos divos gados ir strādāts ar peļņu.

PALDIES SIA WATERMELON klientiem un čaklajiem darbiniekiem.

https://www.vid.gov.lv/lv/vid-pateicas-uznemumiem-kuri-veikusi-ieverojamas-iemaksas-valsts-budzeta

 

Valsts ieņēmumu dienests

 

WATERMELON SIA

DURBES 10, RĪGA

Pateicība

 

Jūs esat Latvijas bagātība un spēks. Jūs esat paraugs tam, kā godprātīgi veidot un attīstīt uzņēmēdarbību, ievērojot visas tiesību aktu nianses arī tad, kad to pārmaiņas sāk nogurdināt.

Pateicībā par Jūsu darbu arī šogad Valsts ieņēmumu dienests (VID) īpaši strādās, lai mazinātu administratīvo slogu mūsu sadarbībā.

Līdz 2018. gada 1. aprīlim VID neplāno Jūsu uzņēmumā veikt nodokļu kontroles pasākumus. To darīsim tikai tad, ja to noteiks normatīvie akti vai konstatēsim būtiskus nodokļu normatīvo aktu neievērošanas gadījumus, t.sk. nodokļu nenomaksas riskus.

Patlaban VID diskutē ar uzņēmējus pārstāvošām organizācijām un citiem sadarbības partneriem par uzlabojumiem Padziļinātās sadarbības programmā, lai Jūsu ieguldījums Latvijas ekonomikas attīstībā tiktu atbilstoši novērtēts.

Plānojam arī izstrādāt jaunus kritērijus, kas ļaus kļūt par Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem vai saglabāt savu vietu tajā bez liekiem apgrūtinājumiem.

Mēs zinām, cik svarīga godprātīga uzņēmuma pastāvēšanai un attīstībai ir godīga konkurence, tādēļ ar savu darbu un atbalstu sekmēsim Jums līdzvērtīgu uzņēmumu skaita pieaugumu.

Novēlam Jums noturēt savu biznesa veiksmi un radoši kaldināt izaugsmi nākotnē.

 

Patiesā cieņā

Ilze Cīrule

VID ģenerāldirektore

 

Rīga 2017. gada 1. maijā